Polidinamija značenje

Polidinamija je termin koji se koristi u medicini i odnosi se na povećanu aktivnost ili dinamičnost unutar organizma ili neke njegove funkcije. Na primer, može se odnostiti na pojačanu energetsku delatnost mišića, aktivnost organa, brzinu hemijskih reakcija u telu i slično. Riječ potiče iz grčkog jezika, gde “poli” označava mnogo, a “dynamis” znači sila. Napomena: ovaj termin se ne koristi često u medicinskoj praksi.

Komentari