Polifiletičan značenje

Polifiletičan izraz se koristi u biologiji kako bi opisao grupu organizama koje su evolucijski nezavisno razvijene i nemaju zajedničkog pretka. Ovaj koncept se suprotstavlja monofiletičkom, gde grupa organizama ima zajedničkog pretka i obuhvata sve njegove potomke. Polifiletične grupe nastaju kada se različiti organizmi evoluiraju slične karakteristike nezavisno jedni od drugih, ali nemaju zajednički genetski temelj. To može biti rezultat konvergentne evolucije, gde slične uslove ili pritiske okoline dovode do sličnih adaptacija kod različitih organizama. Na primer, ptice i insekti imaju slične karakteristike kao što su krila, ali nemaju zajedničkog pretka sa sličnim strukturama. Ovo je primer polifiletičnosti, gde su se krila razvila nezavisno u različitim grupama organizama. Polifiletični taksoni mogu biti problematični u klasifikaciji organizama, jer otežavaju razumevanje evolucijskih veza između grupa. Zbog toga, biolozi se trude da koriste monofiletične grupe kako bi bolje reprezentovali prave evolucijske odnose i poreklo organizama. Ukratko, polifiletičan je termin koji se koristi kako bi se opisale grupe organizama koje nemaju zajedničkog pretka i formirane su nezavisno tokom evolucije. To se često dešava kada slična okolina dovodi do razvoja sličnih karakteristika kod različitih organizama.

Komentari