Poligamija značenje

Poligamija je oblik braka u kojem jedan muškarac ima više od jedne žene. Ovaj pojam se koristi kako bi se opisao sistem u kojem je mužu dozvoljeno imati više supruga istovremeno. U društvima koja podržavaju poligamiju, muškarci mogu imati više žena, ali žene ne smeju imati više muževa. Ova praksa je često prisutna u mnogim istorijskim, tradicionalnim i religioznim kontekstima širom sveta. Postoje dve glavne forme poligamije: poligamija i poliandrija. Poligamija se odnosi na situaciju u kojoj jedan muškarac ima dve ili više žena, dok poliandrija opisuje situaciju u kojoj jedna žena ima dva ili više muškaraca kao supruge. Poligamija može imati različite motive i funkcije u različitim društvima. Neki ljudi pristaju na poligamiju zbog religijskih uverenja i tradicija, dok drugi imaju praktične motive kao što su izdržavanje i pomoć u radu na poljoprivredi ili drugim poslovima. Međutim, poligamija takođe može dovesti do mnogih problema. Jedan od njih je neravnoteža moći među suprugama, jer prva supruga često ima privilegije i poseban status u odnosu na kasnije uzete supruge. Takođe, neravnopravnost i rivalstvo među suprugama mogu dovesti do napetosti i problema unutar porodice. Važno je napomenuti da je poligamija nezakonita u mnogim modernim društvima i propisana je monogamija, tj. brak sa samo jednim partnerom. S obzirom na to, mnoge današnje zajednice gledaju na poligamiju kao na neprihvatljivu i neetičku praksu.

Komentari