Poliglotan značenje

Poliglotan je izraz koji se koristi za osobu koja govori više od dva strana jezika. Poliglotizam je sposobnost da se tečno komunicira na više jezika. Biti poliglotan znači da osoba ima razumevanje, sposobnost čitanja i pisanja, kao i dobro govori više jezika. Biti poliglotan zahteva dosta vremena, truda i posvećenosti u učenju jezika. Poliglotan pojedinac obično ima veći stepen interkulturne komunikacije, ima mogućnost da se poveže sa većim brojem ljudi, kao i pristup informacijama koje su dostupne samo na određenim jezicima. Poliglotan pristup u učenju jezika može se proširiti na različite oblasti kao što su interesi, poslovne mogućnosti i kulturne razmene. Osoba koja je poliglotan može sebe smatrati građaninom sveta, jer je u stanju da se izrazi i razume na više jezika, što omogućava komunikaciju sa ljudima iz različitih kultura i jezičkih grupa. Biti poliglotan takođe može imati pozitivne efekte na kognitivne sposobnosti pojedinca, kao što su poboljšana memorija, veća fleksibilnost u razmišljanju i bolje problemljenje. Takođe, istraživanja su pokazala da poliglotni ljudi imaju manju šansu da oboljevaju od demencije u starijim godinama. Ukratko, biti poliglotan znači imati sposobnost da se tečno komunicira na više od dva jezika. To je vredna veština koja omogućava interkulturalnu komunikaciju i otvara vrata raznim poslovnim i kulturnim mogućnostima.

Komentari