Poligonalni značenje

Poligonalni se odnosi na geometrijski oblik koji se sastoji od ravni stranica spojenih zajedničkim tačkama, koje se nazivaju vrhovi. Ovi vrhovi u poligonalnom obliku su povezani linijama koje se nazivaju stranice poligona. Poligon može imati bilo koji broj stranica, ali mora ih imati najmanje tri. Poligoni su jednostavni oblici koji se mogu koristiti za opisivanje složenijih površina. Na primer, zemljovid ili geodetska karta često koristi poligonalne oblike za prikazivanje granica terena, puteva, reka i zgrada. Poligonalni oblici se takođe mogu koristiti u arhitekturi i građevinskom inženjeringu za prikazivanje oblika i dimenzija objekata. Poligonalni oblici se mogu klasifikovati prema broju stranica koje imaju. Na primer, trokut je poligon sa tri stranice i tri vrha. Kvadrat je poligon sa četiri stranice i četiri vrha. Ima i poligona sa pet, šest, sedam ili više stranica. Poligonalni oblici mogu se koristiti za određivanje površine i obima oblika. Na primer, postupak izračunavanja površine trokuta uključuje množenje dužine osnovice (jedne stranice) sa visinom trokuta i deljenje rezultata sa dva. Obim poligona je suma dužina svih stranica. Poligonalni oblici su široko korišćeni u matematici, geometriji, kartografiji i građevinskom inženjeringu kako bi se prikazali prostorni koncepti i oblici. Oni su osnovna forma koja se koristi u mnogim područjima nauke i prakse.

Komentari