Polihiličan značenje

Polihiličan označava osobu koja je seksualno ili emocionalno privučena ka više od jednog pola. Ova osobina se takođe može opisivati kao biseksualna, što znači da osoba može biti privučena kako muškarcima, tako i ženama. Međutim, termin "polihiličan" se koristi kako bi se naglasila veća raznolikost u privlačenju, a može uključivati privlačenje prema osobama različitog rodnog identiteta. Na primer, polihilična osoba može biti privučena ne samo muškarcima i ženama, već i osobama non-binarnog rodnog identiteta ili drugih rodnih identiteta. Ova privlačnost može biti emocionalna, seksualna ili oboje. Sveukupno, polihiličnost je deo naše raznolikosti kao ljudi i predstavlja samo jedan aspekt našeg bogatog seksualnog i emocionalnog iskustva.

Komentari