Polihromografija značenje

Polihromografija je umetnička tehnika koja se bavi proizvodnjom i reprodukcijom polihromnih grafika. Ova tehnika kombinuje elemente grafike, slikarstva i bojenja kako bi se stvorila slika sa više boja. Osnova polihromografije je grafički otisak koji se prvo izrađuje tehnikom dubokog ili visokog drvoreza, bakogravure ili litografije. Nakon što se otisak izradi u crnoj boji, umetnik dodaje boje ručno ili mašinski. Ručna polihromografija uključuje nanošenje boje na otisak četkicama ili drugim alatkama. Umetnik može da koristi različite tehnike bojenja, kao što su akvarel, guaš ili tempera. Na taj način se postiže bogatstvo boje i detalja na otisku. Na drugoj strani, mašinska polihromografija koristi štampač ili mašinu koja nanosi boje na otisak. Ovu tehniku koriste profesionalni grafički dizajneri i umetnici, jer omogućava bržu i precizniju primenu boje na otisak. Polihromografija je omogućila reprodukciju originalnih polihromnih grafika u većem broju primeraka. Takođe je omogućila da se originalni otisci izrađeni ručno adaptiraju i reprodukuju u više boja, čime se umetničko delo može dostupnije širim masama. Ova tehnika se koristi i u izradi umetničkih, dekorativnih ili reklamnih materijala, kao i u dizajnu ambalaže i knjiga. Polihromografija je omogućila umetnicima da eksperimentišu sa bojama i da stvore vizuelno bogate grafike koje možda ne bi bilo moguće postići samo crno-belim otiscima.

Komentari