Polijelej značenje

Polijelej je termin koji potiče iz pravoslavne crkvene tradicije i ima višestruko značenje, ali se najčešće koristi u dva konteksta. Prvo, Polijelej se odnosi na poseban deo bogosluženja, tipično za pravoslavnu službu nedeljom i praznicima. U ovom kontekstu, Polijelejna pesma se peva nakon Prokimena, a pre čitanja Apostola i predstavlja vrhunac bogoslužbenog slavlja. Ove polijelejne pesme su često hvalospevi Bogu i izražavaju radost i zahvalnost. Drugo, termin Polijelej se takođe koristi za označavanje određene vrste crkvenog lustera, koje se visi sa tavanice pravoslavnih crkava. Ovi lusteri su obično bogato ukrašeni i obično sadrže mnogobrojne sveće ili lampe. Imaju veliku simboliku u pravoslavnim crkvama, gde svetlost predstavlja prisustvo Božije. Tako da, kada se govori o Polijeleju, može se misliti na deo bogosluženja ili na crkveni luster, a kontekst obično jasno pokazuje na šta se misli.

Komentari