Polikarpičan značenje

Polikarpičan je termin koji se koristi u botanici da opisuje biljke koje mogu da cvetaju i obnavljaju plodove više puta tokom svog životnog veka. Ovo se odnosi na biljke koje nisu ograničene na jedan ciklus cvetanja i plodonošenja pre nego što umru. Suprotan termin je monokarpičan, što se odnosi na biljke koje cvetaju, proizvode plodove i zatim uginu. Primeri polikarpičkih biljaka uključuju većinu drvenastih biljaka kao što su voćke i mnoge vrste zeljastih biljaka. Ovaj termin dolazi iz grčkog jezika, gde "poli" znači mnogo, a "karpos" znači plod.

Komentari