Poliklinika značenje

Poliklinika je zdravstvena ustanova koja pruža širok spektar medicinskih usluga pacijentima, ali ne pruža hospitalizaciju. Većina poliklinika funkcioniše kao mesto na kojem pacijenti mogu da ostvare rutinske kontrole i pregled kod specijalista različitih oblasti, kao što su pedijatrija, dermatologija, ginekologija, kardiologija itd. U poliklinikama se obično obavljaju dijagnostičke procedure kao što su testovi krvi, rendgen, ultrazvuk, EKG i slično. Takođe, ove ustanove često pružaju i fizioterapijske usluge. Poliklinike su uglavnom usmerene na preventivnu zdravstvenu zaštitu, kao i na rano otkrivanje i lečenje bolesti. Veoma su važne u sistemu primarne zdravstvene zaštite jer predstavljaju prvu tačku kontakta između pacijenata i zdravstvenog sistema.

Komentari