Polikotiledone značenje

Polikotiledone su jedan od dva velika dela (klase) u kojem se dele cvetajuće biljke, ili angiosperme. Druga klasa su monokotiledone. Polikotiledone se generalno odlikuju određenim osobinama koje ih izdvajaju od monokotiledona. U semenima polikotiledonih biljaka nalaze se dva ili više embriona, što je i dalo ime ovom delu angiospermi (većina polikotiledona ima dva embriona). Osim toga, kod polikotiledona se venacanje lista obavlja mrežasto, tj. vodni kanali se grana prema celoj površini lista. S druge strane, kod monokotiledona vene u listu su poređane paralelno. Takođe, cvetovi polikotiledona obično se sastoje od delova koji su u grupama od četiri ili pet, dok kod monokotiledona taj broj obično iznosi tri ili višestruko od tri. Veliki broj vrsta biljaka, uključujući većinu drvenastih biljaka i mnoge biljke sa cvetovima, pripadaju polikotiledonima. Primeri uključuju jabuku, hrast, suncokret, masline, čempres i karanfil.

Komentari