Polikultura značenje

Polikultura se odnosi na gajenje više različitih vrsta biljaka na istom zemljištu, najčešće u isto vreme. Ova praksa predstavlja jedan vid razvijanja poljoprivrede koji se smatra održivijim i ekološki prihvatljivijim u odnosu na monokulturu, gde se na većoj površini sadi samo jedna vrsta biljke. Cilj polikulture je stvaranje pravog ekosistema gde se različite biljke međusobno dopunjuju, a takođe i gde se koristi maksimum dostupnog prostora. Naime, različite biljke imaju različite potrebe za nutrijentima, svetlošću i vremenom rasta, te se tako u polikulturi sve to može kombinovati kako bi se dobio maksimalan prinos. Takođe, polikultura ima i druge prednosti. Na primer, smanjuje se mogućnost širenja bolesti i štetočina jer jedna vrsta biljke nije dominantna. Takođe se smanjuje potreba za korišćenjem veštačkih đubriva, pesticida i herbicida jer se biljke međusobno dopunjavaju i pomažu u rastu. Mbog svega toga, polikultura je postala popularna metoda u organskoj poljoprivredi, permaculturi i održivim poljoprivrednim praksama.

Komentari