Polilema značenje

Polilema je logički koncept koji se odnosi na problem nailaska na više teških izbora. Ističući se sa dileme (sa dva moguća scenarija), polilema nudi tri ili više alternativa koje su često jednako neprihvatljive ili neodlučne. Taj termin se najčešće koristi u filozofiji, ekonomiji, logici i matematici. Predstavlja situaciju u kojoj imamo više opcija, ali svaka od njih vodi do rezultata koji je u nekom smislu nepovoljan ili neželjen. Izbor može biti prilično složen, jer ne postoje očigledni ili jednostavni odgovori. Polilema može stvoriti osećaj da bez obzira na izbor, svaka mogućnost ima potencijalno negativan ishod.

Komentari