Polimerija značenje

Polimerija je proces ili rezultat polimerizacije, što je hemijska reakcija u kojoj se monomeri (molekuli sa aktivnim vezama) spajaju u lancima da bi stvorili polimere. Monomeri su u osnovi osnovni "građevinski blokovi" koji se koriste za stvaranje polimerskih struktura. Polimere nalazimo svuda u svakodnevnom životu. Neki od najčešćih oblika polimera uključuju plastiku, gume, vlakna, kao što su poliester i najlon, i proteine u našim telima. Polimerni materijali su izuzetno korisni zbog svoje visoke otpornosti na šok, hemijsku inertnost, otpornost na električnu izolaciju i nisku gustinu. Osnovne karakteristike polimera, kao što su tvrdoća, fleksibilnost ili viskoznost, zavise od prirode monomera, dužine lanca polimera i stepena umreženosti između lanaca. Isti monomer može formirati različite polimere zavisno o tome kako se povezuje. Na primer, eten (ili etilen) može formirati polieten (plastika za kese za kupovinu) ili polivinilhlorid (PVC), zavisno o tome kako se formiraju polimeri. Polimerizacija je kritični proces u industriji, jer se koristi za proizvodnju širokog spektra materijala sa različitim osobinama. Ove materijale koristimo svakodnevno, bilo da se radi o plastici koju koristimo u kući, gumi za naše automobile ili poliesteru za našu odeću.

Komentari