Polimernzam značenje

Polimerizacija je hemijski proces u kojem se monomeri (jednostavne molekule) spajaju i formiraju polimere - velike molekule sa ponavljajućim strukturnim jedinicama. Ova reakcija može se odvijati na različite načine. Najčešće se dešava putem adicione polimerizacije, gde se monomeri međusobno povezuju bez gubitka ni jedne druge molekule. Drugi način je kondenzaciona polimerizacija, gde se molekule monomera međusobno povezuju i pritom se oslobađaju druge, manje molekule, kao što je voda, amonijak ili ugljen dioksid. Polimeri se široko koriste u svakodnevnom životu. Neke vrste polimera se koriste za proizvodnju plastike, gume, boja, lepkova, tkanina i mnogih drugih materijala. Polimeri mogu biti i prirodni (kao što su proteini, DNK i celuloza) ili sintetički (kao što su polietilen, polistiren i poliester).

Komentari