Polimetalan značenje

Polimetal je kombinacija ili legura koja se sastoji od dva ili više različitih metala. Pojam "polimetalan" se koristi za opis materijala koji sadrže ili su nastali uključivanjem više od jednog metala. Ove kombinacije ili legure se obično koriste zbog svojih poboljšanih svojstava u odnosu na pojedinačne metale. Na primer, može se postići veća čvrstoća, otpornost na koroziju, fleksibilnost, električna provodljivost ili se može promeniti njen izgled. Ponekad se koristi u izradi visokokvalitetnog nakita, avionske i automobilske industrije, proizvodnji novčića, u industriji energetske efikasnosti, pa čak i u medicinskim implantatima. Konkretna svojstva polimetala zavise od vrste metala koji se kombinuju i odnosa između njih.

Komentari