Polimetar značenje

Polimetar je uređaj koji se koristi u elektronici i električnoj industriji za merenje različitih električnih vrednosti kao što su napon, struja, otpor, frekvencija i druge. Njegova velika prednost je što u jednom uređaju objedinjuje funkcionalnosti različitih mernih instrumenata, što ga čini vrlo praktičnim za upotrebu. Ovaj uređaj se sastoji od digitalnog ili analognog displeja na kojem se očitavaju izmerene vrednosti, selektora funkcija za odabir različitih mernih modaliteta i dva ili više kabla, poznatih kao sonde, koji služe za povezivanje sa uređajem čije se vrednosti mere. Jednostavno rečeno, polimetar je kao više alata u jednom: voltmeter (za merenje napona), ampermetar (za merenje struje), ohmmetar (za merenje otpora), a mnogi polimetri mogu meriti i druge vrednosti, poput kapaciteta, frekvencije, temperature itd. Polimetar je ključan alat za svakog profesionalnog električara, kao i za one koji se samo hobijski bave elektronikom. On omogućava precizno detektovanje i rešavanje različitih problema u električnim krugovima i uređajima.

Komentari