Polimetrija značenje

Polimetrija je muzički termin koji se koristi za opisivanje kompozicije ili dela koja istovremeno koristi više različitih muzičkih metara. Reč "polimetrija" dolazi od grčkih reči "poly", što znači "mnogo", i "metron", što znači "mera". U polimetrijskoj kompoziciji, različiti instrumenti ili glasovi u ansamblu mogu svirati u različitim metrima istovremeno. Ovo stvara složen i često nestabilan osećaj ritma. Polimetrija se može naći u različitim muzičkim žanrovima, uključujući klasičnu muziku, džez, progresivni rok i mnoge vrste svetske muzike. Na primer, jedan instrument ili glas bi mogao svirati u metru od 3/4 (tri doba u taktu), dok bi drugi instrument ili glas mogao svirati u metru od 4/4 (četiri doba u taktu). Ovi različiti metri se prepliću i stvaraju kompleksan ritmički obrazac. Polimetrija je tehniku kompozicije koju su koristili mnogi poznati kompozitori, uključujući Igora Stravinskog, Belu Bartoka i druge.

Komentari