Polimitija značenje

Polimitija je starogrčki pojam koji se odnosi na višebožački sistem ili stanje verske prakse gde se poštuje više od jednog boga. Izraz "poli" znači mnogo, dok "theism" znači bog. U polimiteizmu, različiti bogovi često imaju različite odgovornosti, poput boga rata, boga plodnosti i tako dalje. Ovaj koncept je bio čest u starim civilizacijama kao što su stara Grčka, Egipat i Rim. Naprotiv, monoteizam se odnosi na verovanje u samo jednog boga. Danas se većina svetskih religija, uključujući hrišćanstvo, islam i judaizam, smatraju monoteističkima.

Komentari