Polimorfan značenje

Polimorfan je termin koji dolazi iz grčkog jezika (poli - više, morfos - oblik) i generalno ukazuje na prisustvo ili sposobnost preuzimanja više oblika ili stanja. U biologiji, termin "polimorfan" se često koristi za opis vrsta ili grupa organizama koje pokazuju mnogo različitih fizičkih oblika ili oblika u okviru same vrste. Ove razlike mogu biti rezultat genetske varijabilnosti, različitih stadijuma razvoja, različitih sezona ili uslova okoline. Na primer, neki insekti pokazuju polimorfizam u obliku različitih oblika tijela za različite životne cikluse (larva, lutka, odrasla osoba). U kontekstu genetike, polimorfna lokus je gen koji se javlja u populaciji u dva ili više oblika, ili alela. Ljudski genom, na primer, ima mnogo polimorfnih lokusa, što svakom pojedincu daje jedinstvenu kombinaciju gena i genotip. Naposletku, u informacionim tehnologijama i programiranju, koncept polimorfizma odnosi se na sposobnost objekta da preuzme mnogo oblika. Najčešći primjer polimorfizma u programiranju biće funkcija (ili metod) koja može da obradi argumente različitih tipova.

Komentari