Polinom značenje

Polinom je matematički izraz koji se sastoji od promenjivih i koeficijenata. Polinom je kombinacija sledećih elemenata: - Koeficijenti, koji su brojevi (mogu biti realni ili kompleksni brojevi) - Promenljive, koje su obično oznake kao što su x, y, z, itd. - Operacije sabiranja, oduzimanja i množenja Najjednostavniji oblik polinoma je monom, koji se sastoji iz samo jednog člana (na primer, x ili 5x). Binom se sastoji od dva člana (poput x + y, 3x - 2y itd.), a trinom se sastoji od tri člana (kao što je x^2 + 3x + 2). Stepen polinoma je jednak najvećem stepenu pojedinačne promenljive u polinomu. Na primer, polinom 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5 je polinom trećeg stepena jer je najveći stepen promenljive x jednak 3. Polinomi se koriste u mnogim oblastima matematike, uključujući algebru, kalkulus, statistiku, kao i u fizici, inženjeringu i ekonomiji.

Komentari