Polinoman značenje

Polinom je matematički izraz sastavljen od varijabli (ili nepoznatih) i koeficijenata, koji su povezani operacijama sabiranja, oduzimanja i množenja. Prelomnim brojevima, odnosno razlomcima, nije dozvoljeno da budu nepoznate u polinomu, kao ni svi ostali brojevi koji nisu celobrojni. Polinomi se često koriste u matematici i fizici, jer su veoma praktični za rešavanje problema. Možemo ih sresti u različitim domenima, poput algebre, analize, statistike, i dr. Svaki polinom se može reprezentovati kao suma monoma. Monom je izraz koji se sastoji od proizvoda koeficijenta i jedne ili više nepoznatih. Na primer, u monomu 2x^3, broj 2 je koeficijent, x je nepoznata, a broj 3 je stepen. Stepen polinoma se definiše kao najveći stepen svih monoma unutar polinoma. Na primer, u polinomu 2x^3 + 5x^2 - 3x + 1, najveći stepen je 3, tako da je stepen polinoma 3. Na kraju, vrlo važna činjenica o polinomima je da se oni, u matematičkom smislu, mogu dodavati, oduzimati, množiti i deliti jedan sa drugim, što olakšava mnoge matematičke izračunavanja i analize.

Komentari