Poliorketika značenje

Poliorketika je termin koji potiče iz starogrčke vojne tehnologije, tačnije iz oblasti opsadnog inženjeringa. Ovaj pojam odnosi se na nauku i umetnost opkoljavanja i napada na utvrđenja i gradove, kao i na odbranu od takvih napada. Poliorketika uključuje različite taktike, metode, mašine, oružja i druge elemente koji su se koristili tokom vojnih opsada. Konkretno, termin poliorketika potiče od grčkih reči "polis" koja znači grad i "eorkein" koja znači opkoliti. U razvijenim starim civilizacijama poput Grka i Rimljana, opsadne taktike bile su ključni element vojne strategije. Poliorketika je obuhvatala izgradnju i upotrebu mašina kao što su baliste, katapulte, opsadne kule, opsadna vozila, ali i tehnike kao što su podkopavanje zidova, upotreba opsadnih mostova i slično. Sve ovo bilo je ključno za uspešno opkoljavanje i napadanje utvrđenih gradova. Najpoznatiji traktat o Poliorketici napisao je Apolodor sa Dijane koja se često navodi u savremenim vojnim referencama. Značaj ove oblasti smanjen je sa pojavom baruta i ispaljivača projektila, ali su taktike opsade i dalje važne u vojnoj strategiji.

Komentari