Polisintetizam značenje

Polisintetički jezici se karakterišu time da se rečenice sastoje od jedne osnovne reči, koja se zatim menja i gradi dodavanjem prefiksa i sufiksa, kako bi se izrazio ceo značaj. Ukratko, u ovim jezicima se koristi relativno malo osnovnih reči, ali se one kombinuju sa velikim brojem sufiksa i prefiksa kako bi se formirao kompleksan izraza. Polisintetički jezici se često mogu naći među domorodačkim jezicima sveta, kao što su eskimski jezici, jokutski, inuktitut, kabardino-čerkesski, kalaallisut i drugi. U tim jezicima se jedna reč može sastojati od nekoliko delova koje dodajemo na osnovnu reč kako bismo izrazili ne samo glagol, već i druge gramatičke elemente kao što su lice, rod, broj, vreme, i mnoge druge. Ovaj polisintetički sistem omogućava izražavanje složenijih misli uz pomoć relativno malog broja osnovnih reči. Na primer, u eskimskim jezicima se koriste sufiksi i prefiksi kako bi se oblikovala jedna reč koja uključuje glagol, obeležja vremena, lica, broja i druge gramatičke elemente. Takođe, možemo dodati i sufikse za izražavanje različitih vrsta objekata, kao i pridruženih prideva. Ovakav sistem omogućava veoma precizno izražavanje različitih nijansi značenja u jednoj reči. Ukratko, polisintetički jezici koriste složene reči koje se sastoje od mnogo elemenata kako bi se izrazio ceo značaj rečenice. Ovaj sistem omogućava ekonomičnije izražavanje i veću preciznost u komunikaciji.

Komentari