Polos značenje

Polos je reč iz grčkog jezika koja u osnovi znači "oštrica" ili "kraj". U širem smislu, polos se odnosi na granicu ili liniju koja deli nešto na dva dela. Na primer, u geografiji, polos se odnosi na imaginarnu liniju koja deli Zemlju na severnu i južnu hemisferu. Takođe se koristi u matematici, astronomiji i fizici, gde označava liniju ili pravac koji prolazi kroz centar nekog objekta ili tačke. Polos može biti i simbolizovan vertikalnom linijom na nekom predmetu ili zastavi.

Komentari