Pompezan značenje

Pompezan je pridjev koji se koristi da bi se opisala osoba, događaj, ili situacija koja se čini predimenzionisana, preterana ili naduvana. Ovaj pridjev se često koristi da bi se opisao neko ko se ponaša nadmeno ili pretenciozno, stavljajući sebe iznad drugih. Na primer, osoba koja se oblači u veoma raskošan ili preterano doteran način može biti opisana kao pompezna. Takođe, događaji ili ceremonije koje su preterano spektakularne ili grandiozne mogu se opisati kao pompezni. Ovaj izraz može se koristiti i za opisivanje jezika ili stila koji je prenapuhan ili naduvan, bez realne suštine. Ukratko, pompezan je izraz koji se koristi za opisivanje nečega što ima preterano i naduvano ponašanje, samopromociju ili predstavljanje.

Komentari