Pontus Euksinus značenje

Pontus Euksinus je latinsko ime za Crno more. Reč "pontus" potiče od grčke reči koja znači "more", dok "euksinus" znači "gostoprimljivo". Ovo ime je nastalo tokom antičkog perioda i koristilo se za opisivanje Crnog mora kao prijateljskog i gostoprimljivog regiona. Crno more je smešteno između jugoistočne Evrope i zapadne Azije i deli obale više država, uključujući Tursku, Rusiju, Ukrajinu, Rumuniju i Bugarsku. Ovaj naziv je bio u širokoj upotrebi tokom istorijskog perioda, u vreme antičkih civilizacija kao što su grčka, rimsko ili vizantijsko carstvo. Danas se uglavnom koristi geografski naziv "Crno more", dok je Pontus Euksinus više poznat kao istorijski termin.

Komentari