Porigo značenje

Porigo je reč srpskog porekla koja se koristi u potpunoj suprotnosti sa svojim značenjem. Naime, reč "porigo" se koristi za opisivanje nečega što je predivno, izuzetno lepo ili nešto što izaziva divljenje. Primeri upotrebe reči "porigo" su: "Ta slika je stvarno porigo, oduševila me je." ili "Kad sam video taj pejzaž, osetio sam da je prirodaista poriga." Važno je napomenuti da se reč "porigo" koristi u šaljivom kontekstu ili kao deo neposrednog govora među ljudima koji se poznaju i razumeju. Njeno značenje je specifično za tu upotrebu i nije prisutno u službenom rečnuku srpskog jezika. Nadam se da sam ti pomogao da razumeš značenje reči "porigo".

Komentari