Portabilitet značenje

Portabilitet se odnosi na sposobnost prenosa neke funkcionalnosti, aplikacije ili podataka sa jednog sistema na drugi, bez gubitka ili značajnih promena. U računarstvu, portabilnost se često odnosi na to da se softver može izvršavati na različitim operativnim sistemima ili hardverskim platformama, bez potrebe za značajnim izmenama ili prilagođavanjima. Portabilnost je važna jer omogućava organizacijama i korisnicima da lakše prilagode ili premeste svoje softverske resurse, bez potrebe za potpunim ponovnim pisanjem ili prilagođavanjem. Na primer, ukoliko neki softver poseduje visok stepen portabilnosti, korisnici mogu da ga koriste na različitim uređajima ili operativnim sistemima, bez obzira na to da li koriste računare, mobilne uređaje ili cloud platforme. Da bi softver bio portabilan, potrebno je da bude nezavistan od specifičnosti hardvera i operativnog sistema na kojem se izvršava. To znači da se kod softvera moraju izbegavati specifične komande ili funkcionalnosti koje su dostupne samo na određenim platformama. Umesto toga, treba koristiti univerzalne jezičke ili razvojne okvire koji su podržani na većini platformi. Portabilnost se može postići i kroz upotrebu standardizovanih formata za razmenu podataka, kako bi se omogućilo da se podaci prenesu i prilagode na različitim platformama i aplikacijama. Na taj način, korisnici mogu da koriste iste podatke bez obzira na to koji uređaj ili softver koriste. Ukratko, portabilitet je važna karakteristika softvera ili podataka koja omogućava da se oni prenesu i koriste na različitim sistemima, što donosi fleksibilnost i olakšava korišćenje.

Komentari