Posterioran značenje

Posterioran je pridjev koji se koristi u filozofiji, logici i statistici da bi označio nešto što dolazi nakon ili sledi posle nečega drugog. U tim kontekstima, "posterioran" se koristi kako bi se označila određena vrsta znanja ili saznanja koje proističe iz prethodnog znanja ili iskustva. Na primer, u filozofiji, koncept "apriornog znanja" odnosi se na znanje koje se stiče nezavisno od iskustva, dok se "posteriorno znanje" odnosi na znanje koje se stiče na osnovu iskustva. Dakle, saznanje koje dolazi nakon ili na osnovu iskustva smatra se posterioranim. U logici, posterioran se koristi u kontekstu rasuđivanja. Na primer, uključivanje premisa i zaključaka ulogom posteriora omogućava da se donese zaključak na osnovu prethodnih premisa. Da bi rezultat bio tačan, potrebno je da su prethodne pretpostavke tačne i da je postupak pravilno primenjen. U tom smislu, posterioran pojednostavljeno znači "posledica". U statistici, posterioran se koristi u kontekstu Bayesove teoreme koja se koristi za procenu verovatnoće događaja na osnovu prethodnog znanja. Bayesova teorema se koristi za ažuriranje verovatnoća na osnovu novih podataka, što rezultira ažuriranim znanjem ili saznanjem. Dakle, u statistici, "posteriorna distribucija" se odnosi na ažuriranu distribuciju verovatnoće na osnovu prethodnih podataka i novih informacija. Ukratko, izraz "posterioran" se koristi kako bi se označio nešto što sledi nakon ili proizlazi iz nečega drugog, u kontekstima filozofije, logike i statistike. Ovaj pojam se odnosi na saznanja, rasuđivanja i verovatnoće koja proizilazi iz prethodnog saznanja, premisa ili podataka.

Komentari