Postremus značenje

Reč "postremus" potiče iz latinskog jezika i označava superlativ oblika prideva "extremus", što znači "poslednji" ili "najudaljeniji". Kad se koristi u kontekstu vremena, "postremus" se obično prevodi kao "poslednji". Na primer, može se koristiti da se označi poslednji trenutak ili poslednja faza nečega. Takođe može značiti "konačan" ili "najzadnji". U kontekstu prostora, "postremus" može značiti "najudaljeniji". Ovo se može koristiti da se prikaže nešto što je najdalje od tačke ili nečega drugog. Ukratko, "postremus" je pridev koji označava poslednji ili najudaljeniji u odnosu na nešto drugo, bilo da se radi o vremenu ili prostoru.

Komentari