Postscriptum značenje

Postscriptum je latinski izraz koji se koristi da označi dodatak nekom pisanoj poruci, pismu ili dokumentu. Njegovo značenje je "posle pisanja" ili "naknadno napisano". U praksi, postscriptum (skraćeno PS) se koristi kao način da se dodaju neke informacije, ispravke ili komentari koji nisu bili obuhvaćeni u prvobitnom tekstu. On se često koristi kada se neki važan podatak zaboravi ili se smatra da bi dodatak mogao biti koristan ili zanimljiv za čitaoca. Postscriptum se često označava kraticom "PS" i stavlja se ispod samog teksta. Može se koristiti u svim vrstama pisane komunikacije, uključujući pisma, poruke, e-mailove, članke, knjige itd. Iako je postscriptum tradicionalno korišćen u pisanoj komunikaciji, u digitalnom dobu, kada je moguće tekst lako uređivati i dodati ispravke, njegova upotreba je manje uobičajena. Ipak, ponekad se koristi da bi se privukla pažnja na dodatak ili nešto posebno u tekstu. Ukratko, postscriptum je dodatak koji se stavlja na kraju nekog teksta kako bi se dodale informacije koje nisu obuhvaćene u prvobitnom pisanju. On se koristi za ispravke, komentare ili dodatna objašnjenja koja bi bila korisna za čitaoca.

Komentari