Postulant značenje

Postulant je termin koji se najčešće koristi u religijskom kontekstu i označava osobu koja je izrazila želju da se pridruži nekom verskom redovničkom ili monaškom redu, ali još uvek nije primljena kao član. Postulant se nalazi u početnoj fazi svog duhovnog putovanja ka redovništvu i koristi ovaj period da istraži svoje zvanje i da se upozna sa životom, obavezama i duhovnom praksom reda kojem želi da se pridruži. Tokom vremena provedenog kao postulant, osoba ima priliku da se približi redovničkom zajedništvu i da provede vreme u molitvi, meditaciji, širenju verskog znanja i upoznavanju sa redovničkom disciplinom. Ovaj period služi i da zajednica i pojedinac procene da li je postulant zaista pozvan za taj životni put i da li su uslovi za prijem u red ispunjeni. Imajući u vidu da redovnički život može biti zahtevan i određene obaveze zahtevaju zavetovanje, postulant takođe ima priliku da se pripremi za te obaveze i uči od iskusnijih članova reda o duhovnosti, etici i pravilima redovničkog života. Postulantski period može trajati neko vreme, obično od nekoliko meseci do godine dana, u zavisnosti od reda i prakse. Na kraju ovog perioda, ukoliko crkveni autoriteti i sam postulant zaključe da je prikladno, postulant može biti primljen kao član reda. Tada obično sledi prijemni obred u kojem postulant polaže zavete i preuzima formalnu obavezu života u redovničkoj zajednici.

Komentari