Pragamtizam značenje

Pragmatizam je filozofska škola mišljenja koja se razvila u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 19. i početkom 20. veka. Osnovna ideja pragmatizma je da se istinitost, vrednost ili korisnost teorije, verovanja ili prakse treba proceniti na osnovu njihove praktične primene i rezultata koje proizvode, a ne na osnovu njihove apstraktne logičke ili metafizičke konzistentnosti. Jedna od ključnih figura u razvoju pragmatizma je bio filozof i psiholog William James, kao i filozofi Charles Sanders Peirce i John Dewey. Ovi mislioci tvrdili su da se značenje pojmova i istina teorija može razumeti samo u kontekstu njihovih praktičnih efekata. Pragmatizam se takođe fokusira na prilagodljivost i fleksibilnost mišljenja u svakodnevnom životu, umesto da se drži krutih i nepromenljivih principa. U ovom smislu, pragmatizam se može smatrati filozofijom delovanja i iskustva; ono što je važno nije toliko teorijski ili apstraktni ideal, već stvarna korisnost i efikasnost ideja u praksi. Primer pragmatičnog mišljenja može biti uvođenje nove metode rada u poslovnom okruženju. Umesto da se drži unapred definisanih teorijskih načela, menadžer bi mogao proceniti vrednost nove metode na osnovu toga koliko poboljšava produktivnost ili zadovoljstvo zaposlenih. U sažetku, pragmatizam je filozofska perspektiva koja se fokusira na praktične posledice i korisnost ideja, teorija i verovanja, i smatra ove aspekte ključno važnim za njihovu istinitost i vrednost.

Komentari