Pragmatika značenje

Pragmatika je grana lingvistike koja proučava upotrebu jezika u kontekstu komunikacije. Ona se bavi tumačenjem značenja reči i izraza, kako se oni koriste u određenom kontekstu, kao i ciljevima, namjerama i efektima koje imamo prilikom komunikacije. Pragmatika se fokusira na interakciju između govornika i slušaoca i istražuje kako kontekst, zajedničko znanje, pretpostavke i namjere utiču na tumačenje jezičke poruke. Uključuje proučavanje aspekata kao što su implicite, pretpostavke, ilokucija i perlokucija. Kroz proučavanje pragmatike, možemo bolje razumjeti način na koji ljudi koriste jezik u stvarnom svijetu i kako se komunikacija može promijeniti ovisno o kontekstu. Pomaže nam razumjeti ne samo doslovno značenje reči, već i njihovo značenje koje proizlazi iz konteksta, tonaliteta, načina izgovora i drugih faktora. Na primer, ukoliko kažete "Da li si otvorio prozor?" iako je prozor otvoren, to može biti način da sugerišete da želite da se prozor zatvori. Pragmatika pomaže u razumevanju ovog skrivenog značenja koje se može pretpostaviti u ovom kontekstu. Pragmatika je važna za svakodnevnu komunikaciju jer nam pomaže da razumemo kako se jezik koristi u stvarnim situacijama. Kroz proučavanje pragmatike, možemo bolje razumeti namjere i ciljeve komunikacije, izražavanje emocija, različite nijanse značenja i načine na koje se može koristiti jezik u različitim kontekstima.

Komentari