Prakrit značenje

Prakrit je pojam koji se koristi u kontekstu indijskih jezika i označava grupu jezika koja je prethodila razvoju klasičnih indijskih jezika kao što su sanskrit, pali i ardha magadi. Prakrit je veoma stara grupa jezika koja se veže za period između 6. veka pre nove ere i 5. veka nove ere, i smatra se pretečom kasnijih indijskih jezika. Ovi jezici su nastali kao prirodna evolucija izvornih draviđanskih jezika koji su bili preovlađujući na indijskom podkontinentu. Prakrit jezička grupa je pružila osnovu za formiranje različitih regionalnih jezika u Indiji, jer su se razlikovali po dijalekatskim karakteristikama. Postoje različite vrste prakrita, kao što su ardha magadi, maharashtri, shauraseni, magadhi, apabhramsha, a svaki od njih je uticao na kasnije jezike u Indiji. Prakrit je bio jezik svakodnevnog života i komunikacije među narodima, za razliku od sanskrita koji je bio jezik visoke književnosti, filozofskih i religioznih tekstova. Sanskrit je mogao biti razumljiv samo obrazovanom sloju, dok su prakriti predstavljali jezik običnog stanovništva. Iako je prakrit postepeno izgubio na značaju tokom vekova, on je ostavio dubok uticaj na formiranje modernih indijskih jezika. Mnoge reči i strukture iz prakrita su preuzete u kasnije jezike, a to se može videti u različitim indijskim jezičkim tradicijama danas. Ukratko, prakrit je grupa jezika koja je postojala pre razvoja klasičnih indijskih jezika i koja je igrala važnu ulogu u formiranju regionalnih jezičkih varijanti u Indiji.

Komentari