Prazeodijum značenje

Prazeodijum je hemijski element sa simbolom Pr i atomskim brojem 59. Pripada grupi lantanida u periodnom sistemu elemenata. Njegovo ime dolazi od grčke reči "prasios" što znači zeleno i elementa neodijum. Karakteristika prazeodijuma je da je metalnog sjaja, reaktivan je i ima slične svojstva kao i drugi lantanidi. U prirodi se javlja u kombinaciji sa drugim elementima, ali se može proizvesti i veštački. Upotreba prazeodijuma varira, od proizvodnje specijalnih stakala i leća, do korišćenja u katalizatorima, magnetaima i drugim industrijskim primenama. Takođe, prazeodijum može da služi kao stabilizator i dodatak bojama i pigmentima u industriji. Sve u svemu, prazeodijum je važan element sa raznim primenama u industriji i tehnologiji.

Komentari