Preambula značenje

Preambula predstavlja uvodni deo nekog dokumenta, kao što su ustavi, zakoni ili međunarodni sporazumi, u kojem se obično navode opšte odredbe, ciljevi i principi na kojima se zasniva određeni pravni akt. Ovo može uključivati svrhu i ciljeve zakona, kao i njegov kontekst i duh. Preambula je po svojoj suštini samo uvod koji je namenjen objašnjavanju namera autora dokumenta, ali ne sadrži konkretna pravila i propise. Ponekad se koristi kod tumačenja nejasnih odredbi, ali sama po sebi nema izravno pravno dejstvo. Primer je preambula Ustava Republike Srbije koja počinje rečenicom "Mi, građani Republike Srbije, uvereni da je državni suverenitet nepovrediv, od suštinskog značaja za očuvanje Naroda i Države...". Ovaj uvodni tekst objašnjava osnovne principe na kojima se zasniva Ustav Srbije, ali ne predstavlja pravno obavezujuću odredbu.

Komentari