Prebukirano značenje

Reč "prebukirano" dolazi iz engleskog jezika ("overbooked") i koristi se uglavnom u kontekstu rezervacija i službi koje pružaju određene usluge, kao što su avio-kompanije, hoteli, restorani i slično. Kada kažemo da je nešto prebukirano, to znači da je kapacitet te usluge premašen; tj. rezervisano je više mesta ili termina nego što realno postoji ili može da se iskoristi. Na primer, ako je hotel prebukiran, to znači da su sve sobe već rezervisane, ali su primljene dodatne rezervacije koje hotel ne može da ispuni jer nema dovoljno soba za sve goste. Slično, ako je avionski let prebukiran, više karata je prodato nego što ima raspoloživih sedišta u avionu, pa neki putnici možda neće moći da se ukrcaju na taj let. Prebukiranje se dešava iz nekoliko razloga: 1. **Optimizacija kapaciteta:** Kompanije ponekad namerno prodaju više karata nego što imaju kapaciteta za, računajući na to da neki putnici neće doći ili neće moći da iskoriste svoju rezervaciju. 2. **Greške u rezervacionim sistemima:** Tehničke greške mogu dovesti do toga da se primi više rezervacija nego što je kapacitet službe. 3. **Povećana potražnja:** U peaku turističke sezone ili tokom velikih događaja može doći do povećane potražnje koja prevazilazi planirane kapacitete. Rešenje za ovu situaciju može uključivati različite kompenzacije za korisnike, kao što su finansijski podsticaji, premeštanje u drugi hotel, let ili datum, ili unapređenja rezervacije, kao nadogradnja u bolji smeštaj. Prebukiranje može izazvati frustraciju i nezadovoljstvo kod korisnika, ali je uglavnom u interesu kompanija da takve situacije reše na način koji je prihvatljiv za sve uključene strane.

Komentari