Preciozav značenje

"Preciozav" je srpska reč koja se koristi da opiše nekoga ko je pedantan, strog pridržavalac pravila ili osoba koja insistira na tačnosti i preciznosti u svemu što radi. Ova reč dolazi iz spoja "precizan" i "zabrav" i često se koristi u kontekstu kritike ili negativnog opisa nečije osobine. Kada nekoga nazivamo "preciozavim", možemo misliti na osobu koja previše obraća pažnju na sitnice i detalje, često se fokusira na manje bitne aspekte i ima tendenciju da bude previše striktna u pridržavanju pravila. Takva osoba može biti vrlo zahtevna i teška za saradnju jer stalno traži besprekoran rad ili detalje koji drugima možda nisu bitni. "Preciozav" se može koristiti kako za opisivanje neumesnog ponašanja, kada osoba previše insistira na nebitnim detaljima, tako i za opisivanje pozitivne osobine, poput tačnosti i pažljivosti u obavljanju posla. U zavisnosti od konteksta, "preciozav" može biti pežorativan ili pohvalan izraz.

Komentari