Predelikvencija značenje

Predelikvencija je termin koji se koristi u sociologiji i kriminologiji, a odnosi se na oblik problematičnog ponašanja kod dece i adolescenata koji može ukazivati na sklonost ka kriminalu ili problemima sa zakonom. Predelikventno ponašanje obuhvata različite oblike neprihvatljivog ili antisocijalnog ponašanja, kao što su agresivnost, krađe, izostajanje iz škole, bekstvo od kuće, zloupotreba droga ili alkohola, vandalizam i slično. Predelikvencija se često manifestuje kao preteča ili rani pokazatelj delinkvencije, odnosno ozbiljnijih krivičnih dela. Ona može biti rezultat različitih faktora kao što su porodični problemi, siromaštvo, nedostatak pažnje ili supervizije roditelja, porodično nasilje, zloupotreba droga ili alkohola unutar porodice, uticaj vršnjaka koji su uključeni u kriminalne aktivnosti, problemi u školi ili niski nivo obrazovanja itd. Važno je naglasiti da predelikventno ponašanje ne znači nužno da će osoba sigurno postati delinkvent, ali je ipak važan pokazatelj koji zahteva pažnju i adekvatno postupanje. Uključivanje u preventivne programe, pružanje podrške, edukacija, psihološka i socijalna podrška, kao i adekvatno kažnjavanje za neprihvatljivo ponašanje mogu biti korisne strategije kojima se može sprečiti dalji razvoj delikventnog ponašanja. Takođe, važno je da se ozbiljno shvataju i rešavaju osnovni problemi ili faktori koji dovode do predelikvencije, kako bi se olakšalo normalno odrastanje i sprečile ozbiljnije negativne posledice.

Komentari