Predelikvent značenje

Predelikvent je termin koji se koristi za opisivanje osobe koja je prekršila zakon ili pravila, ali još uvek nije postala punoletna ili dostigla dob koja se smatra punoletnom u određenoj zemlji ili društvu. To znači da je predelikvent osoba koja je počinila krivično ili prekršajno delo dok je još bila maloletna ili nije dostigla određenu starosnu dob koja se smatra punoletnom. Kod nas, u Srbiji, maloletnost je definisana do 18 godina, što znači da se osobe koje su mlađe od 18 godina smatraju maloletnim. Međutim, zakonodavstvo može varirati u različitim zemljama i društvima, pa se granica punoletnosti može razlikovati. Kada mlada osoba počini krivično delo ili prekršaj, ona može biti suočena sa pravnom odgovornošću, ali se to odvija u okviru maloletničkog pravosuđa. Maloletničko pravosuđe se bavi krivičnim delima i prekršajima počinjenim od strane maloletnika i njegova glavna svrha je rehabilitacija i resocijalizacija, umesto strogog kažnjavanja kao što je to često slučaj sa punoletnim počiniocima. Kada se osoba definiše kao predelikvent, to znači da je delovala u suprotnosti sa zakonom pre nego što je postala punoletna. U slučaju da je reč o maloletniku koji je počinio krivično delo, sud može odlučiti da ga pošalje u specijalnu ustanovu za maloletnike ili da mu odredi određene mere ili tretmane koji su usmereni na rehabilitaciju i sprečavanje daljeg kršenja zakona. Važno je imati na umu da su predelikventi mlade osobe koje su se neadekvatno ponašale ili su počinile krivično delo kao rezultat raznih faktora, uključujući roditeljsku zanemarivost, nemogućnost pristupa obrazovanju ili drugim resursima, siromaštvo ili izloženost nasilju. U većini slučajeva, cilj je pružiti podršku i intervenisati kako bi se izbeglo dalje delikvencija i pomoglo mladoj osobi da se reintegriše u društvo na konstruktivan način.

Komentari