Predestinacija značenje

Predestinacija se odnosi na verovanje da je Božja sudbina unapred odredila sve događaje i ishode u životu svakog pojedinca. Ova ideja potiče iz pretpostavke da je Bog već postavio i zna sve što će se dogoditi u svetu i svakom ljudskom životu. Prema verovanju u predestinaciju, Bog je već unapred odredio šta će se dogoditi, uključujući i uloge i sudbine ljudi. Predestinacija je često povezana sa religijama kao što su kalvinizam, neki oblici islama i drugi religijski sistemi koji veruju u Božji suverenitet i kontrolu nad svetom. Kalvinizam, na primer, uči da je Bog unapred odabrao određeni broj ljudi za spasenje, dok je ostatak ljudi predodređen za osudu. Ova ideja predestinacije često predstavlja pitanje slobodne volje pojedinca. Ako je sve unapred određeno, kako onda pojedinci mogu imati slobodnu volju i moći da donose odluke? Ovo je pitanje koje se već dugo raspravlja među teolozima i filozofima. Važno je napomenuti da ne sve religije ili verske grupe veruju u predestinaciju. Postoje i religije koje veruju u slobodnu volju čoveka i njegovu moć da utiče na svoju sudbinu.

Komentari