Predilekcija značenje

Predilekcija je izraz koji se koristi da opiše tendenciju ili sklonost ka određenim aktivnostima, interesima, ili ljudima. Ovaj izraz se često koristi kada neko posebno voli ili preferira nešto, ili kada ima izraženu privrženost prema nečemu. Recimo, ako neko ima predilekciju ka umetnosti, to znači da ta osoba ima poseban interes i ljubav prema umetnosti, da se interesuje za umetnička dela, izložbe, i možda sam i stvara umetnost. Predilekcija se može javiti i prema ljudima - na primer, ako imate predilekciju prema nekoj osobi, to znači da posebno volite tu osobu ili da vam je bliska. Ovaj izraz se često koristi u kontekstu psihologije i sociologije, kako bi se opisale individualne sklonosti, želje i interesovanja. Predilekcija može biti proučavana i kao deo ličnosti neke osobe, u sklopu njihovih preferencija, vrednosti i želja.

Komentari