Predujmljivanje značenje

Predujmljivanje je termin koji se najčešće koristi u finansijskom i poslovnom svetu i odnosi se na proces plaćanja određenog proizvoda ili usluge pre nego što je stvarno isporučen ili izvršen. Ovaj termin možemo često sresti u raznim oblastima, poput bankarstva, nekretnina, iznajmljivanja automobila ili usluga. Na primer, kada pravite rezervaciju za hotel, često ćete morati platiti deo ili čak celokupan iznos unapred, tj. pre nego što se čekirate i započnete svoj boravak. To bi bio jedan oblik predujmljivanja. Slično tome, ako ste unajmili radnike da renoviraju vašu kuću, možda ćete morati platiti deo troškova unapred kako bi pokrili troškove materijala. Ovo je još jedan oblik predujmljivanja. Jedan od osnovnih razloga zahteva za predujmljivanje jeste smanjenje rizika za prodavca ili pružatelja usluga. Uz predujam, mogu biti sigurni da će, čak i ako kupac kasnije otkaže transakciju, barem deo troškova biti pokriven.

Komentari