Preegzistencija značenje

Preegzistencija je koncept koji se često koristi u filozofiji i religiji da bi se opisao postojanje nečega pre rođenja ili stvaranja. Ovaj pojam se često povezuje sa dušom ili bićem koje je postojalo pre nego što je dobilo fizičko telo. U religijskom kontekstu, preegzistencija se često odnosi na verovanje da duše postoje pre nego što se inkarniraju u ljudskom telu. Na primer, u nekim oblicima hinduizma veruje se da duše prolaze kroz ciklus smrti i ponovnog rođenja, poznat kao reinkarnacija. Pre nego što se duša ponovo rodi, smatra se da je postojala u nekom drugom obliku ili stanju. U filozofiji, preegzistencija se može odnositi na ideju da je nešto prethodno postojalo ili bilo prisutno pre nego što je nešto drugo nastalo. Na primer, neki filozofi smatraju da ideje ili koncepti mogu prethoditi fizičkim objektima i da su oni univerzalni. To znači da su ideje ili koncepti postojali pre nego što su bili inkarnirani u konkretnim stvarima ili objektima. Važno je napomenuti da je preegzistencija složen i kontroverzan koncept koji može biti različito tumačen u različitim religijama i filozofijama. Postoji mnogo različitih ideja i verovanja o tome šta prethodi ili postoji pre rođenja ili stvaranja, pa je ovo samo opšti prikaz koncepta preegzistencije.

Komentari