Preegzistencijanizam značenje

Preegzistencijanizam je filozofski koncept koji se odnosi na ideju da postojanje pojedinca počinje pre rođenja ili začeća. Ova ideja potiče iz verovanja da duša ili neka vrsta "unutrašnjeg bića" postoje pre nego što se pojedinac fizički rodi. Preegzistencijanizam se može naći u različitim religijama, kao što su hinduizam, budizam ili neke ezoterične tradicije. Na primer, hinduizam veruje u koncept reinkarnacije, gde duša prolazi kroz ciklus rođenja i smrti, preuzimajući različite oblike života. Prema ovoj koncepciji, duša preegzistira pre rođenja i nosi sećanja, veze i iskustva iz prethodnih života. Međutim, preegzistencijanizam nije samo religijski koncept. Filozofi poput Platonovog pitaju se o "svetu ideja", gde su forme i ideje preegzistirale pre nego što su se fizičke stvari manifestovale. Prema platonizmu, svet ideja je iskonska stvarnost koja je izvor naših fizičkih iskustava. Ova ideja takođe može biti prisutna u psihoanalizi, posebno u pojmovima kao što su kolektivno nesvesno u analitičkoj psihologiji K.G. Junga ili genetska memorija u teoriji evolucije ponašanja. Ukratko, preegzistencijanizam se odnosi na verovanje da je postojanje pojedinca započelo pre fizičkog rođenja ili začeća, bilo dušom, idejom ili nekim drugim oblikom unutrašnjeg bića. Ovaj koncept može biti prisutan u religijskim, filozofskim i psihološkim tradicijama kao način objašnjavanja porekla i prirode ljudskog postojanja.

Komentari