Preferevcijalan značenje

Preferecijalan je pridjev koji se koristi za opisivanje osobe ili osjećaja koji pokazuje ili pokazuje preferenciju za određenu stvar ili osobu. To znači da ta osoba ili osjećaj ima tendenciju da preferira ili ima favorit kojem daje prednost u odnosu na druge opcije. Na primjer, ako kažemo da je neko "preferecijalan prema određenoj vrsti muzike", to znači da ta osoba preferira tu vrstu muzike nad drugim vrstama. Drugim riječima, ta osoba će u većini slučajeva birati slušanje te vrste muzike ili će je preferirati u odnosu na druge opcije. Slično tome, možemo reći da je neko "preferecijalan prema određenoj osobi" ako ta osoba ima tendenciju da preferira tu osobu nad drugim osobama. To može značiti da ta osoba pokazuje sklonost ili ljubav prema toj osobi i da je odabere ili cijeni iznad drugih ljudi u svom životu. Preferecijalnost može biti prisutna i u osjećajima ili stavovima. Na primjer, ako neko ima preferecijalan osjećaj prema nečemu, to znači da osjeća jaku ili posebnu sklonost prema tome. Slično tome, ako neko ima preferecijalni stav prema nečemu, to znači da ima jaku tendenciju da preferira taj stav nad drugim mogućnostima ili idejama. Ukratko, preferecijalan je pridjev koji opisuje osobu, osjećaj ili stav koji izražava preferenciju ili favoriziranje određene stvari, osobe ili ideje.

Komentari