Preglacijalni značenje

Preglacijalni se odnosi na period ili proces koji se događa pre glacialnog ili ledenog doba. To znači da se dešava pre perioda kada je na Zemlji došlo do zahlađenja i širenja glečera. Tokom preglacijalnog perioda, klima je tipično toplija i suvlja u odnosu na glacialni period. Ovi periodi su često karakterisani različitim staništima i vegetacijom. U toplijim uslovima, biljni i životinjski svet se može proširiti, a brojne vrste se mogu širiti na nova područja. Takođe, stvaraju se povoljniji uslovi za eroziju i oblikovanje reljefa. Preglacijalni periodi mogu se javljati kao deo prirodne klimatske oscilacije planete, kao što su periodične promene u Zemljinom kretanju oko Sunca (Milankovićeve cikluse), ili kao rezultat drugih faktora poput promena u atmosferskom sastavu ili geoloških procesa. Važno je napomenuti da je preglacijalni period samo jedan deo ciklusa stvaranja i povlačenja ledenih doba. Oni se smenjuju sa periodima glaciala ili ledenih epoha, kada je došlo do zahlađenja i širenja glečera na velike udaljenosti.

Komentari