Prekaran značenje

Izraz "prekaran" se često koristi u srpskom jeziku da opiše nekoga ko je loše ili teško živi. Osoba koja je prekarna vodi neuredan, težak i nesiguran život koji je često baziran na prekarnim poslovima ili poslovima koji su sporadični, niskoplaćeni i bez adekvatne sigurnosti. Takva osoba može biti nezaposlena, ili imati privremeni ili neizvesni posao. Često se suočava sa finansijskom i socijalnom nestabilnošću, a može imati probleme sa stanovanjem, zdravljem, obrazovanjem ili pristupom socijalnim uslugama. Prekarne osobe često žive na ivici siromaštva i imaju ograničene mogućnosti za napredovanje i poboljšanje kvaliteta svog života. Izraz "prekaran" može se takođe koristiti da opiše nešto ili neku situaciju koja je nesigurna i neuređena.

Komentari